logo_text
nieuwe RMB
op 2 september is de heer G. Rodrigues (Rechtbank Amsterdam) ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging en gerechtigd het keurmerk RMB te gebruiken.