logo_text
nieuwe MSec
op 8 november 2018 is de heer F.van der Linden (Min. van Veiligheid en Justitie) ingeschreven in het register manager of security en gerechtigd het keurmerk MSec te gebruiken