logo_text
nieuwe MSec
Op 3 april 2018 is de heer W.K. Kappar (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingeschreven in het register manager of security en gerechtigd het keurmerk MSec te gebruiken. Eerder was dhr. Kappar ingeschreven in het register security expert.