logo_text
Registerbijdrage 2021
Grotendeels zijn de facturen via e-mail verzonden maar deels nog ouderwets via de post. We merken dat vooral bij gebruik van Gmail de mail nogal eens als spam wordt aangemerkt. Check daarom in dat geval ook even de Spam-folder.
Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, dan horen we dat graag via een mail aan secr-sern@sern.nl.

Denk ook even aan de controle op de gegevens van uw inschrijving. Wijzigingen mogen eveneens aan het secretariaat worden doorgegeven.

PS. SERN spreekt de voorkeur uit voor digitale correspondentie. HIerbij kan onderscheid gemaakt worden naar 'Correspondentie email' en 'Register email'. De laatste wordt dan in het register op de website vermeld.