logo_text
Nieuwe RSE
Op 15 december 2020 zijn mevrouw I.J.H. van den Heuvel-Schepers (Tilburg University) en de heren D. de Jong (Avaq) en M. Leertouwer (Heras) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.