logo_text
Nieuwe RMB
Op 15 augustus is de heer G.Th. Wijnia ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging en gerechtigd het keurmerk RMB te gebruiken.