logo_text
ASIS Congres
Security managers kennen het probleem om security op de agenda van bestuurders te krijgen.

Wanneer dat gelukt is, is het nog de vraag of bestuurders bereid zijn financiele middelen ter beschikking te stellen voor het realiseren en/of het instandhouden van security maatregelen. 

Opmerkingen als:
- er is toch nog nooit iets ernstigs gebeurd,
- gaat dat niet veel te ver,
- is dat nu echt nodig,
- er is vorig jaar al flink geinvesteerd, en
- wat leveren die investeringen op,
zijn bekende "fake" argumenten waardoor voorstellen getorpedeerd kunnen worden.

Herkent u dit probleem? Dan beveelt SERN aan om deel te nemen aan het ASIS Congres Security Management 2019
dat op 25 juni 2019 in Veenendaal zal plaatsvinden.

Tijdens dit congres zullen bestuurders en ‘practitioners’ met elkaar de dialoog aan gaan rond de centrale vraag:
“Kunnen we ons slechte security eigenlijk wel veroorloven?

Voor verdere informatie over dit congres zie:https://congres.securitymanagement.nl