logo_text
De IDA-2018 is op maandag 2018 in De Meern uitgereikt aan de heer H.H.J. van Dijk MBA RSE voor zijn verdienstelijk werk voor de beveiligingsbranche, met name de enthousiasmering van studenten voor een carriere in de beveiligingsbranche. Van Dijk was " toevallig" aanwezig bij SOBA Academy B.V. en het bestuur van SERN maakte van die gelegenheid gebruik om hem te verrassen met de IDA bestaande uit een toepasselijk certificaat en een cheque welke op verzoek van van Dijk aan een nader door het bestuur te bepalen security relevant doel moet worden toegekend.

Foto IDA-2018 uitpakken      IDA-2018 certificaat      IDA winnaar en bestuur
De IDA 2017 is op dinsdag 31 oktober 2017 tijdens de Amsterdam Security Convention en Amsterdam Security Expo in de RAI Amsterdam, uitgereikt aan mevr. Nynke Lipsius die zich sinds vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de beveiligingsbranche door haar inzet bij het organiseren van security beurzen, zoals die welke thans van 31 oktober t/m 2 november in de RAI volgens een nieuw concept plaatsvindt.

IDA-2017 

(Foto van de uitreiking van de IDA door voorzitter mr. R.C. Ackx en
penningmeester ing. H.C.A. Duijndam)

- . - . - . - . - . - . - . - .

IDA staat voor INCI DETAR AWARD.  De aan de IDA verbonden prijs bestaat uit een geldbedrag en wordt door SERN, zo mogelijk jaarlijks, toegekend aan degene(n) die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van beveiliging.

De IDA-2016  is bij besluit van het bestuur toegekend aan de heer Jan van Toorn (http://www.securityadvies-platform.nl).

Op 20 oktober 2016 is de IDA-2016 aan hem uitgereikt tijdens de 38e door hem georganiseerde security bijeenkomst.

In de afgelopen 14 jaar organiseerde slaagde Jan er steeds in tijdens deze bijeenkomsten een interessant programma te bieden puur op basis van sponsoring.

SERN vindt dit een unieke prestatie en besloot daarom dat de IDA-2016 hem toekomt. 

IDA uitreiking  (links J. van Toorn, rechts R.C. Ackx)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Aan de volgende personen werd een IDA toegekend:
 
1997 V. Vreeken, vakblad BEVEILIGING
1998 M. Koolhoven, dagblad De Telegraaf
1999 H. Neddermeijer, ministerie van Defensie, Kon. Landmacht
2000 M.A. Meelis, Meelis Security Management B.V.
2001 drs. U. Jonker, JonkerZwolle en ing. O. van der Leij
2002 ir. J.H. Oldekamp, Haagse Hogeschool
2003 P.E. Loesberg, ministerie van Binnenlandse Zaken
2004 A.J.N. de Jong, Interseco
2005 C. de Bruijne, Korps Landelijke Politiediensten
2006 G. van Scherrenburg
2007 ir. J.P. Cornet, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
2008 ing. A.S. van Bercheycke, SOBA Security Opleidingen
2009 R.B. Franken, Trigion
2010 J.G.C. Keulemans (ex Rabobank)
2011 J.A. Leijendekkers
2012 B. Rif, de Nederlandsche Bank
2013 G.M.H.C. Bongers, Interseco
2016 J. van Toorn, Securityadvies-Platform
2017 mevr. N. Lipsius, RAI Amsterdam