logo_text


 

Laatste update 20-10-2016              Verwijderd 8-3-2016                   Bijscholing-2016


Welkom op de site van de Stichting Security Expert Register Nederland (SERN).

De stichting SERN is op 20 september 1996 opgericht met het doel de kwaliteit
van de beveiliging ("security") te bevorderen.  Het register security expert (RSE)  is
het eerste, oudste en grootste register inzake gekwalificeerde security deskundigen
in Nederland.

Er zijn drie registers ingesteld waarin gekwalificeerde personen zich kunnen laten
inschrijven, waarna zij gerechtigd zijn een van de keurmerken van SERN te gebruiken.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE
(Register Security Expert) of RMB (Register Middenkader Beveiligingsbranche) te
gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven dan kunt u dat nagaan
in het register MSec, het RSE of RMB.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam
van de houder van het certificaat tevens is vermeld in een register op deze site. Indien
onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van een van de keurmerken verneemt SERN dat 
gaarne zodat passende actie kan worden ondernomen.

Opmerkingen over of naar aanleiding van de inhoud van deze site kunt u zenden aan
het secretariaat (zie pagina contact).

mr. R.C. Ackx RSE, voorzitter tvs. secretaris               

ing. H.C.A. Duijndam MSec, penningmeester ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
("Sern", "RSE" en "Msec" zijn gedeponeerde merknamen. Het Sern logo is een gedeponeerd beeldmerk. Gebruik van de merknamen en/of het beeldmerk is zonder schriftelijke toestemming van de stichting SERN niet toegestaan. Alle op deze website vermelde gegevens zijn, behoudens rechten van derden, eigendom van SERN)
 

 

 


 

 
Nieuws
20-10-2016Uitreiking IDA-2016
IDA-2016 voor Jan van Toorn  Lees meer...
13-10-2016nieuwe RSE
13-10-2016 drs. A. Deij RSE Lees meer...
08-10-2016nieuwe RSE
7-10-2016 K. van der Aa RSE. Lees meer...
18-09-2016SERN 20 jaar!
20-9-2016  SERN 20 jaar  Lees meer...