logo_text


 

laatste update 01-02-2020       Verwijderd  april-2020   Bijscholing-2019/2020

Welkom op de site van de Stichting Security Expert Register Nederland (SERN).

De stichting SERN is op 20 september 1996 opgericht met het doel de kwaliteit
van de beveiliging ("security") te bevorderen.  Het register security expert (RSE)  is
het eerste, oudste en grootste register inzake gekwalificeerde security deskundigen
in Nederland. Sinds 1996 hebben zich velen in de registers laten inschrijven.

Er zijn drie registers ingesteld waarin gekwalificeerde personen zich kunnen laten
inschrijven, waarna zij gerechtigd zijn het bij het betreffende register behorende keurmerk
te gebruiken.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE
(Register Security Expert) of RMB (Register Middenmanager Beveiliging) te
gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven dan kunt u dat nagaan
in het register MSec, het RSE of RMB.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam
van de houder van het certificaat tevens is vermeld in een register op deze site. Indien
onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van een van de keurmerken verneemt SERN dat 
gaarne zodat passende actie kan worden ondernomen.

Opmerkingen over of naar aanleiding van de inhoud van deze site kunt u zenden aan
het secretariaat (zie pagina contact).

Het bestuur: 

mr. R.C. Ackx RSE, voorzitter

E. van Arragon MSec, secretaris               

ing. H.C.A. Duijndam MSec, penningmeester 

F. van der Linden MSec, lid  (plv voorzitter)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
("Sern", "RSE","MSec" en "RMB"  zijn gedeponeerde merknamen. Het Sern logo is een gedeponeerd beeldmerk. Gebruik van de merknamen en/of het beeldmerk is zonder schriftelijke toestemming van de stichting SERN niet toegestaan. Alle op deze website vermelde gegevens zijn, behoudens rechten van derden, eigendom van SERN)
 

 

 


 

 
Nieuws
11-02-2021Herziening inschrijvingen 2006
Het bestuur herziet, overeenkomstig artikel 9 en volgende van het Re... Lees meer...
19-01-2021Registerbijdrage 2021
Mocht u nog geen factuur hebben ontvangen, neem dan even contact op ... Lees meer...
20-09-2020Het aftellen begint....
Vandaag, 20 september 2020 begint het aftellen. Lees meer...
19-08-2020Nieuwe RMB
15 augustus 2020 G.Th. Wijnia Lees meer...
07-08-2020Toekenning studiebeurs
De Stichting SERN kan aan de beste cursist(en) en deelnemer(s) van d... Lees meer...