logo_text
Herziening inschrijving RSE cohort 2004

Het bestuur van SERN heeft besloten de inschrijving te herzien van degenen die in 2004 in het Register Security Expert (RSE) werden ingeschreven. De herziening vindt plaats op basis van paragraaf 9 van het Reglement Register Security Expert (RRSE).  

De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2019. Ten behoeve van de herziening heeft SERN de in artikel 9.3 RRSE vermelde bescheiden ontvangen. Hier treft u de gevraagde Verklaring Werkgever aan als PDF bestand.
 
Degenen die in 2004 werden ingeschreven ontvingen informatie over de herziening en de door SERN te organiseren "Bijscholingsbijeenkomst" . 

Die bijscholingsbijeenkomst zal plaatsvinden in het Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel te Rotterdam.