logo_text
Herziening inschrijving RSE cohort 2004

Het bestuur van SERN heeft besloten de inschrijving te herzien van degenen die in 2004 in het Register Security Expert (RSE) werden ingeschreven. De herziening vindt plaats op basis van paragraaf 9 van het Reglement Register Security Expert (RRSE).  

De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2019. Ten behoeve van de herziening heeft SERN de in artikel 9.3 RRSE vermelde bescheiden ontvangen. Hier treft u de gevraagde Verklaring Werkgever aan als PDF bestand.
 
Degenen die in 2004 werden ingeschreven ontvingen informatie over de herziening en de door SERN te organiseren "Bijscholingsbijeenkomst" . 

Die bijscholingsbijeenkomst, waaraan door 22 personen werd deelgenomen,  vond plaats op vrijdag 16 november 2018 in het Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel te Rotterdam.

Het programma bood enkele opfris colleges uit de post hbo registeropleiding DHM Security Management en tevens werd informatie verstrekt over de op 23 oktober 2018 van kracht geworden Wet bescherming bedrijfsgeheimen.